Cáp bọc hạ thế

  • Sử dụng để đi trong thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các nhà xưởng, toà nhà, từ nguồn đến các thiết bị máy móc, trong ống chôn trong đất…
  • Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 5935, IEC 60502…
  • Cấp điện áp: 0.6/1kV
Download Catalogue