Cáp bọc trung thế

  • Cáp trung thế dùng để truyền tải, phân phối điện, đi trong thang cáp, máng, chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống
  • Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 5935, IEC 60502, BS, AS...
  • Cấp điện áp lên đến 45kV
Download Catalogue