Cáp cao thế

  • Cáp cao thế dùng để truyền tải điện, đi trong thang cáp, máng cáp, chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống…
  • Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60840, IEC 62067,  AS/NZS 1429.2... 
  • Cấp điện áp lên đến 132kV
Download Catalogue