Dây dân dụng

  • Dùng làm dây dẫn điện cho chiếu sáng và các thiết bị điện trong nhà…
  • Sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6610, IEC 60227, IEC 60502-1, BS 6004…
  • Điện áp: 300/300V, 300/500V, 450/750V, 0.6/1 kV
Download Catalogue