Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí Địa điểm Hạn tuyển dụng
Nhân viên hành chánh văn thư TP.HCM/ Long An 30/6/2016
Nhân viên Marketing TP.HCM 30/6/2016
Kỹ sư luyện kim Long An 30/6/2016
Kỹ sư điện TP.HCM/ Long An 30/6/2016
Nhân viên hỗ trợ bán hàng (Sales Admin) TP.HCM / Đà Nẵng / Hà Nội 30/6/2016
Nhân viên bán hàng (xuất khẩu) VP TP.HCM, VP các nước 30/6/2016
Nhân viên bán hàng (trong nước) TP.HCM / Đà Nẵng / Hà Nội 30/6/2016
Trưởng nhóm bán hàng TP.HCM / Đà Nẵng / Hà Nội 30/6/2016
Quản lý bán hàng vùng miền (nội địa) TP.HCM / Đà Nẵng / Hà Nội 30/6/2016
Trưởng ban vật tư TP.HCM 30/6/2016